RECIRCULERENDE FUME HOODS

De Circulaire® serie bevat kasten waarin veilig met gevaarlijke stoffen
gewerkt wordt. Het afzuigsysteem is gebaseerd op recirculatie.
Dit betekent dat vervuilde lucht van de kast gefilterd wordt door de kast
en de schone lucht weer de ruimte in blaast. Beschermen lab omgeving
en operator tijdens chemische applicaties. Daarnaast beschermen ze
tegen het inademen van giftige dampen en verlagen ze het risico op
brand en explosie. Met diverse filters verkrijgbaar.

Nieuws