Dank voor uw bezoek aan LabSafety

Op 16 mei 2017 vond het LabSafety Event weer plaats bij de ReeHorst in Ede. Tijdens dit Event werd duidelijk waarom het zo belangrijk is om veilig te werken op het laboratorium en welke risico’s men tegen kan komen, waarbij inrichting en goed meubilair van belang is. Voor de bezoekers was er een druk programma; de dagindeling bestond uit een conferentieprogramma en een expositiegedeelte, waar u in gesprek kon met leveranciers/distributeurs van o.a. laboratoriummeubilair, installaties, labapparatuur en -toebehoren.

Tijdens onze Elevator Pitch hebben we de nadruk gelegd op het veilig opslaan van gevaarlijk afval. Tijdens de vele gesprekken hebben we gemerkt dat het een thema is wat de aandacht verdient.
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw bezoek. Wij hopen dat u er iets van opgestoken heeft en een goede indruk heeft gekregen van onze producten.

We zijn druk bezig om alle beursinformatie te verwerken, u heeft reeds of zult nog de aangevraagde informatie van ons ontvangen.
Mocht u naar aanleiding van uw bezoek aan dit event nog vragen hebben of een afspraak willen maken, belt u dan met +31 76 204 30 15 of stuur ons een bericht.