Controlesystemen

Veilig werken


Vanwege hun complexe functionaliteit zijn moderne veiligheidskasten een opslagplaats en werkplek tegelijk. Arbeidsveiligheid en procesbetrouwbaarheid zijn van groot belang. Met de Smart Control of de Smart Box en de juiste keuze van sensoren kunnen processen efficiënt worden geoptimaliseerd en het niveau van preventie worden aangepast aan individuele wensen.

Met Smart Control en Smart Box optimaliseert u uw processen, of u nu een brandveiligheidskast gebruikt voor aan- of afvoer, of misschien wel voor opslag van batterijen of gasflessen. Betrouwbare sensoren en een informatiemanagement systeem ondersteunen uw medewerkers in hun dagelijkse werk om het werk te vergemakkelijken, de werkveiligheid te vergroten en de gehele procesketen te borgen

Smart control / Smart Box

Procesvoorbeeld in detail

In de industrie zijn er steeds meer digitale interfaces tussen bedrijven en hun partners, b.v. voor automatische levering van componenten en schroeven. In de chemie zijn volgsystemen voor gevaarlijke stoffen de eerste stap naar een genetwerkte werkwereld. Er is echter een vrijwel onbeperkt aantal toepassingen die betrouwbare processen vereisen voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Hier zijn een paar praktijkvoorbeelden.

1 BATTERY XL – Temperatuursensor
Voor opslag van stoffen waarvan zelfontbranding niet geheel kan worden uitgesloten, b.v. lithium-ion batterijen, temperatuursondes worden aanbevolen voor preventie. Dit is een systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor detectie van thermische gebeurtenissen binnenin de kast.

2 SUPREME line plus – Gasdetectoren en weegsensoren
Bij het gebruik van bepaalde gassen is het noodzakelijk om een gasdetector aan te sluiten ter bescherming van werknemers. Ze kunnen net zo eenvoudig in het systeem worden geïntegreerd als de weegsensoren die al worden gebruikt om het vulniveau van gasflessen onder druk te bepalen.

3 DISPOSAL UTS ergo line – Niveaubewaking
Om het risico van overvulling in overeenstemming met TRGS 509 te minimaliseren, wordt het gebruik van niveaubewakingssensoren aanbevolen. Er zijn sensoren beschikbaar die een grensniveau digitaal signaleren of een continu analoog vulniveau weergeven.

4 ACTOM-lijn voor betrouwbare levering
De ACTCOM-lijn is de beste oplossing voor gecombineerde aan- en afvoer van oplosmiddelen. Met sensoren kunnen de vulniveaus van de toevoermedia worden geregistreerd om een snelle nabestelling te garanderen, evenals de niveaus van opgehoopte afvalstoffen.

5 COMPLEX LL: Bewaking van de afzuigfunctie
Om te voldoen aan DIN 1946-7, moet met name bij het vullen en overpompen de werking van de afzuiging continu (24/7) worden gecontroleerd om de vorming van een explosieve atmosfeer volgens DIN EN 60079-10-1 te voorkomen.

6 CLASSIC-lijn – Statussensor deuropening
De deuren van veiligheidskasten die worden gebruikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen moeten na gebruik gesloten worden gehouden in overeenstemming met DIN EN 14470-1. Dit geldt met name als blootstelling aan de opgeslagen media veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Deze sensor kan een gemakkelijke manier bieden om de status van de deur (open/gesloten) te bewaken.