Video’s Dupa

Disposal Line

Brandveiligheidskasten voor het verzamelen van brandbare afvalstoffen.

Complex Line

Voor het vullen en/of overpompen van gevaarlijke stoffen.

Cabi2Net

Gevaarlijk afval veilig opslaan.

Aerosolv

Spuitbussen veilig en snel legen.