Disposal Line

Voor het verzamelen van brandbare afvalstoffen.