Privacyverklaring

Privacyverklaring DPVT B.V. (h.o.d.n. Dupa Veiligheidstechniek)

 • Wanneer slaan wij uw gegevens op?
  • Wanneer u ons contactformulier invult bewaren wij de volgende gegevens:
   • Naam
   • Bedrijfsnaam
   • Adres
   • Postcode en verblijfplaats
   • Telefoonnummer
   • Emailadres
  • Wanneer u ons mailt bewaren wij de volgende gegevens:
   • Naam
   • Bedrijfsnaam
   • Adres bedrijf
   • Postcode en verblijfplaats
   • Telefoonnummer
   • Emailadres
   • Functie (indien vernoemd)
  • Wanneer u ons telefonisch benadert bewaren wij de volgende gegevens:
   • Naam
   • Bedrijfsnaam
   • Adres
   • Postcode en verblijfplaats
   • Telefoonnummer
   • Emailadres
  • Wanneer u ons een adreskaartje geeft bewaren wij de volgende gegevens:
   • Naam
   • Bedrijfsnaam
   • Adres
   • Postcode en verblijfplaats
   • Telefoonnummer
   • Emailadres
 • Identiteit
  • Dupa is een vertegenwoordiger van meerdere binnen- en buitenlandse producten. Wij richten ons voornamelijk op veiligheidsproducten die nodig zijn bij het werken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Hierin hebben wij al 40 jaar ervaring.
   • Contactgegevens
    DPTV B.V. (h.o.d.n. Dupa Veiligheidstechniek)

    Pottenbakkerstraat 18
    4871 EP Etten-Leur
    T: +31 (0)76 204 30 15
    E: info@dupa.nl
    IBAN: NL18RABO0302467556
    BIC: RABONL2U
    BTW: NL855159856B01
    KvK: 63263491
 • Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
  • DPVT B.V. heeft meerdere doeleinden ten aanzien het verzamelen van persoonsgegevens:
   • Het aangaan van een (toekomstige) overeenkomst
    • Wanneer het contactformulier ingevuld wordt op onze website, zullen wij deze gegevens verwerken in het systeem. Deze gegevens zijn nodig bij het proces wat hoort bij een overeenkomst.
   • Het versturen van producten naar klanten
    • Het kan voorkomen dat wij goederen naar een locatie moeten sturen. Hier hebben wij dan adresgegevens voor nodig alsmede contactgegevens van de contactpersoon.
   • Ten aanzien van marketingdoeleinden/nieuwsbrieven
    • Wanneer u het contactformulier invult, verwerken wij deze gegevens en komen deze gegevens ook terecht bij de marketingafdeling. Zij kunnen uw gegevens gebruiken ten aanzien van marketingdoeleinden. Onderaan elke nieuwsbrief is een mogelijkheid om u uit te schrijven hiervoor. Bij uitschrijving zullen wij de contactgegevens niet meer voor deze nieuwsbrieven gebruiken.
   • Het leveren van diensten
    • Wanneer wij bij de klant op locatie komen, hebben wij adresgegevens nodig. Deze verwerken wij.
   • Corresponderen
    • Het onderhouden van contacten vereist persoonsgegevens.
 • Wie ontvangt deze persoonsgegevens allemaal?
  • Dupa Veiligheidstechniek streeft ernaar alle persoonsgegevens netjes voor zichzelf te houden. Wij zullen persoonsgegevens niet verstrekken aan derden tenzij:
  • Een select gezelschap binnen het bedrijf heeft toegang tot deze persoonsgegevens. Deze gegevens worden zijn opgeslagen in Mamut/Visma. Hun privacyverklaring vindt u hier.
  • Wanneer wij een nieuwsbrief versturen maken wij gebruik van MailChimp. Zij ontvangen ook uw persoonsgegevens. Hun privacyverklaring is te vinden via de volgende link: https://mailchimp.com/legal/privacy/
  • Voor onderhoud en inspectie en het digitaliseren van de hiervoor bedoelde inspectiebonnen zijn wij aangesloten bij de firma Floow. Zij beheren alle contactgegevens die wij nodig hebben voor onze onderhoudsdiensten.
 • De periode van opslaan
  • Wanneer wij persoonsgegevens van u ontvangen, bewaren wij die tot het moment dat u aangeeft dat deze persoonsgegevens gewist dienen te worden of deze niet meer actueel zijn. Ook wanneer aangegeven wordt dat iemand niet meer werkt voor een organisatie. Vanaf dat moment zult u niet meer voorkomen in ons bestand. Met betrekking tot overeenkomsten en de daarbij horende persoonsgegevens houden wij ons aan de wettelijke termijn.
 • Personen mogen te allen tijde aangeven dat ze hun persoonsgegevens willen inzien, waar nodig aanpassen of zelfs volledig wissen. 
 • Personen kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens.  
 • Personen hebben recht op de overdracht van gegevens.
  • Wij verstrekken nooit gegevens aan derden. Wanneer de betrokkene toestemming geeft om zijn/haar gegevens over te laten dragen door DPVT B.V. aan een andere partij, is dit mogelijk. Hiervoor is een schriftelijke toestemming vereist.
 • Personen hebben recht op het intrekken van de toestemming van het verwerken van gegevens.
  • Wanneer dit gebeurt, zal Dupa Veiligheidstechniek geen gegevens meer toevoegen van de desbetreffende persoon.
 • Personen die het idee hebben dat hun persoonsgegevens niet op de juiste manier bewaard worden, hebben altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wanneer er een overeenstemming wordt bereikt bent u verplicht* een aantal gegevens van u vrij te geven:
  • Firma naam
  • Adresgegevens firma
  • Betaalgegevens:
   • KvK nummer
   • IBAN nummer
   • BTW nummer
   • Factuuradres
  • Persoonsgegevens contactpersoon
   • Naam
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres

*Wanneer wij deze gegevens niet ontvangen, is er helaas geen overeenstemming mogelijk.

 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Dupa Veiligheidstechniek kan overgaan tot het uitvoeren van kredietcheck wanneer er een nieuwe klant in het systeem komt.

Versie: 23-5-2018