Richtlijn PGS 37-2 voor de opslag van lithium batterijen is gepubliceerd!

Deze richtlijn biedt gedetailleerde richtlijnen en voorschriften voor de opslag van lithium houdende energiedragers, met als doel de veiligheid te waarborgen en risico’s te minimaliseren. Het is van groot belang om op de hoogte te zijn van deze richtlijn, aangezien lithium houdende energiedragers steeds vaker worden gebruikt in diverse toepassingen. Door de richtlijn te volgen, kunnen bedrijven en organisaties de juiste maatregelen nemen om de opslag van deze energiedragers veilig te laten verlopen.

Voor meer informatie en om de volledige richtlijn te raadplegen, verwijzen we u graag naar de officiële publicatie van PGS 37-2 ‘Lithium houdende energiedragers: Opslag’.”