Direct boete voor het NIET in kaart brengen van gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Uit inspecties van de afgelopen jaren bleek dat veel bedrijven dit niet op orde hadden en pas met het gevaarlijke stoffendeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan de slag gingen als de inspectie langs was geweest.
Bedrijven kregen bij het ontbreken eerst een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete. In februari is de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving aangepast en krijgen deze bedrijven geen waarschuwing, maar direct een boete en is het bedrag van de boete verhoogd.